Mobilní domy a alternativní zdroje energie

Chtěli byste v mobilním domě využívat alternativní zdroje? Co je potřeba pro to, abyste mohli v mobilním domě svítit, topit či používat vodu?

Pro mobilní domy se často využívají různé alternativní zdroje, jako je třeba připojení na propan butanovou láhev, využití studny, topení pevnými palivy nebo čerpání elektrické energie z alternativních zdrojů např. ze solárních panelů. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Mobilní dům vám dodáme již se zabudovaným rozvodem elektřiny, vody a odvodem odpadu.

Na vás bude zajistit, aby byla na vašem pozemku připravena přípojka na elektřinu a vodu, případně i na plyn.

Pokud je přípojka již součástí pozemku, máte o starost méně a po přivezení a zapojení mobilního domu můžete hned začít bydlet. Pokud přípojka na pozemku není, čeká vás jednání s úřady a také další finanční investice. Pro váš mobilní dům bude nutné také zajistit napojení na kanalizaci. Není-li možné, odvádí se odpadní vody nejčastěji do žumpy, kterou bude potřeba na pozemku nejdříve vykopat.